Hildegard's Healing Plants - Hildegard Von Bingen - böcker (9780807021095) Bokhandel
Vi mot er - Frödrik Backman - böcker (9789137152523) Bokhandel
Sveriges berggrund en geologisk skapelseberättelse - Sven Åke Larson Eva-Lena Tullborg - böcker (9789163791819) Bokhandel
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
Stilla stund med barnen 365 tankar för stora och små - Olle Carlsson - böcker (9789174245714) Bokhandel
sep9-122019
Anestesiologi - Dag Lundberg Bengt rödh Mads Werner - böcker (9789144069739) Bokhandel
sep11-142019
Psychology and Alchemy - C. G. Jung - böcker (9781138170124) Bokhandel Visa hela kalendern
Lev frisk längre - Nisse Simonson - böcker (9789187309717) Bokhandel
The Staying Sober Workbook A Serious Solution for the Problem of Relapse - Terence T. Gorski - böcker (9780830906215) Bokhandel Senaste nytt

Interkulturella perspektiv pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer - - böcker (9789144109732) Bokhandel

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Enkätboken - Jan Trost Oscar Hultåker - böcker (9789144115450) Bokhandel

Hundskolan grundlydnad & skötsel - Peter Ekeström - böcker (9789175866659) Bokhandel

Från självsvält till ett fullvärdigt liv en ny KBT-metod i 6 steg - Ata Ghaderi Thomas Parling - böcker (9789127114852) Bokhandel den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Språkvägen sfi D Elevbok - Ulrika Ekblad Caroline Söderqvist - böcker (9789152328200) Bokhandel

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Ond Musik - Frödrik Österling - böcker (9789188769350) Bokhandel

Marknadsförarens guide till verkligheten - Magnus Linde Rikard Lundberg - böcker (9789147109340) Bokhandel IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer
Kreakalkylatorer
Catalogue of the Coins of the Vandals Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica Nicaea and Trebizond in the British Museum - British Museum Dept of Coins and Medal - böcker (9780342987436) Bokhandel

Introduktion till forskningsmetodik - - böcker (9789144110622) Bokhandel
MDRD
Cockcroft-Gault

Vill du bli medlem? Ansök här