Ribbings etikett - Magdalena Ribbing - böcker (9789137145006) Bokhandel
Bosh Simple Recipes Amazing Food All Plants - Ian Theasby Henry David Firth - böcker (9780062820686) Bokhandel
Bonniers stora bakbok sötebröd surdegar och salta kex - - böcker (9789174246742) Bokhandel
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
Hunger och mättnad - Charlotte Erlanson-Albertsson - böcker (9789144022215) Bokhandel
sep9-122019
Högskoleprovet - metoderna Handboken för hela provet - Frödrik Höglund Katarina Streberg Carstorp Jonas Thunberg - böcker (9789127451940) Bokhandel
sep11-142019
Texter om Stockholm och andra städer 1995-2016 - Ola Andersson - böcker (9789185639953) Bokhandel Visa hela kalendern
Selvhjelpstrilogien - Ingvard Wilhelmsen - böcker (9788282161541) Bokhandel
Du är inte knäpp... det är din mamma healing för döttrar till narcissistiska mammor - Danu Morrigan - böcker (9789198053456) Bokhandel Senaste nytt

Berlin - Jason Lutes - böcker (9781770463264) Bokhandel

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Frankie Manning - Frankie Manning - böcker (9781592135646) Bokhandel

The Service Innovation Handbook - Lucy Kimbell - böcker (9789063693534) Bokhandel

Alteröd Traits Science Reveals How Meditation Changes Your Mind Brain and Body - Daniel Goleman Richard J. Davidson - böcker (9780399184383) Bokhandel den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Energy Medicine The Science and Mystery of Healing - Jill Blakeway - böcker (9780062691606) Bokhandel

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Ledning och förståelse en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer - Jörgen Sandberg Axel Targama - böcker (9789144095981) Bokhandel

The Genealogy of Morals - Friedrich Wilhelm Nietzsche - böcker (9781547225811) Bokhandel IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer
Kreakalkylatorer
När inget annat återstår - Mats Ahlstedt - pocket (9789176291603) Bokhandel

Eleventh Hour CISSP (R) - Eric Conrad - böcker (9780128112489) Bokhandel
MDRD
Cockcroft-Gault

Vill du bli medlem? Ansök här