Sex & Character - Otto Weininger - böcker (9781296659141) Bokhandel
Pathfinder Roleplaying Game Advanced Class Guide Pocket Edition - Paizo Staff - böcker (9781640780071) Bokhandel
Death by Meeting A Leadership Fable...about Solving the Most Painful Problem in Business - Patrick M. Lencioni - böcker (9780470580431) Bokhandel
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
Ondskans ansikte - Mats Ahlstedt - pocket (9789176298169) Bokhandel
sep9-122019
Statistics Essentials for Dummies - Deborah J. Rumsey - böcker (9780470618394) Bokhandel
sep11-142019
Iceland LP - - böcker (9781786578105) Bokhandel Visa hela kalendern
Plutarch's Lives - Plutarch Arthur Hugh (EDT) Clough Plutarch - pocket (9781406567373) Bokhandel
Hunger historien om (min) kropp - Roxane Gay - böcker (9789100175122) Bokhandel Senaste nytt

Tidstypiskt arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 - Cecilia Björk Laila Reppen - böcker (9789173337915) Bokhandel

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Eastern Body Western Mind - Judith Anodea - böcker (9781587612251) Bokhandel

Social Research Methods - Alan Bryman - böcker (9780199689453) Bokhandel

Vår gröna kokbok - Sara Begner - böcker (9789113080970) Bokhandel den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

The Heart of the Shaman Stories and Practices of the Luminous Warrior - Alberto Villoldo - böcker (9781401952983) Bokhandel

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Min Bucket List - Allt jag ska göra innan de släcker lyset - Stefan Ekberg - böcker (9789186907228) Bokhandel

I mina ögon - Brenda Novak - böcker (9789150933154) Bokhandel IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer
Kreakalkylatorer
Helgas dagbok flickan som överlevde förintelsen - Helga Weiss - pocket (9789175451473) Bokhandel

Tillämpad kommunikationsvetenskap - Larsåke Larsson - böcker (9789144091648) Bokhandel
MDRD
Cockcroft-Gault

Vill du bli medlem? Ansök här