Stillness is the Way - Barry Long - böcker (9780950805047) Bokhandel
Sillbaronen - Anna Ihrén - cd-bok (9789188321848) Bokhandel
Uppvaknande genom en kurs i mirakler - David Hoffmeister - böcker (9789185757091) Bokhandel
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
EVERYBODY LIES - Seth Stephens-davidowitz - pocket (9781408894705) Bokhandel
sep9-122019
Building A Story Brand - Donald Miller - pocket (9781400201839) Bokhandel
sep11-142019
The Last Night - Federico Campagna - böcker (9781782791959) Bokhandel Visa hela kalendern
Relationship Rescue A Seven-Step Strategy for Reconnecting with Your Partner - Phillip C. McGraw - böcker (9780786885985) Bokhandel
Meet Mrs. Smith - Anna Smith Carolyn Johnson Anna Smith - pocket (9781434702036) Bokhandel Senaste nytt

Innovation for the Fatigued - Alf Rehn - böcker (9780749498009) Bokhandel

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Botanicum målarbok - Maria Trolle - böcker (9789163615641) Bokhandel

Thus Spoke the Plant - Monica Gagliano - böcker (9781623172435) Bokhandel

Integral Meditation - Ken Wilber - böcker (9781611802986) Bokhandel den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Bergtrollens nya hem - Jan Lööf - böcker (9789178030279) Bokhandel

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Koll på matematik 6B - Eva Björklund Heléne Dalsmyr - böcker (9789152335390) Bokhandel

The Porpoise - Mark Haddon - böcker (9781784742836) Bokhandel IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer