Messenger - Lois Lowry - böcker (9781328466204) Bokhandel
UltiMatum - Anders de la Motte - böcker (9789137149127) Bokhandel
Konsten att bli gammal - Wilhelm Schmid - böcker (9789174616026) Bokhandel
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
Snuff - Terry Pratchett - pocket (9780552163361) Bokhandel
Tempting the Billionaire - Jessica Lemmon - pocket (9781455573769) Bokhandel Senaste nytt

Krig kvinnor och Gud en biografi om Barbro Alving - Beata Arnborg - pocket (9789173534635) Bokhandel

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Moby-Dick - Herman Melville - böcker (9781986386456) Bokhandel

The Saga of Tanya the Evil Vol. 6 (manga) - Carlo Zen - böcker (9781975304133) Bokhandel

Quants - Scott Patterson - pocket (9781847940599) Bokhandel den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Lord of Shadows - Cassandra Clare - pocket (9781471116674) Bokhandel

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Rikitikitavi - Rikard Wolff - pocket (9789174292619) Bokhandel

Seeing Islam as Others Saw It A Survey and Evaluation of Christian Jewish and Zguldastrian Writings on Early Islam - Robert Hoyland - böcker (9781463239268) Bokhandel IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer
Kreakalkylatorer
Mitt hjärta är ditt - Anna Jansson - böcker (9789113096704) Bokhandel

Jag är ju så jävla easy going - Jenny Jägerfeld - pocket (9789186634667) Bokhandel
MDRD
Cockcroft-Gault

Vill du bli medlem? Ansök här