Lusten att förstå om lärande på människans villkor - Peter Gärdenfors - böcker (9789127121652) Bokhandel
Everything Is Fcked - Mark Manson - böcker (9780062888433) Bokhandel
Knacka på - Anna-Clara Tidholm - böcker (9789150119787) Bokhandel
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
Hälsofrämjande tandvård - Karin Sjögren Claes Virdeborn - böcker (9789172058811) Bokhandel
sep9-122019
Lars Tunbjörk (svensk) retrospektiv - Lars Tunbjörk - böcker (9789171264398) Bokhandel
sep11-142019
Håkan Larssons bästa mat till vinet nya frestelser och älskade favoriter - Håkan Larsson - böcker (9789174247176) Bokhandel Visa hela kalendern
Harris O'Boyle and Warbrick Law of the European Convention on Human Rights - David Harris - böcker (9780198785163) Bokhandel
Fisk den ultimata kokboken om fisk och skaldjur - Nils Molinder - böcker (9789178435142) Bokhandel Senaste nytt

Munken & Kulan A Guds egen lådbil ; Kulan åker rullstol - Åke Samuelsson - böcker (9789186483111) Bokhandel

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Arv och miljö - Vigdis Hjorth - böcker (9789127153004) Bokhandel

Senior Moments Ageing Disgracefully - Tim Whyatt - böcker (9781787410923) Bokhandel

Sardinien - - böcker (9789174253504) Bokhandel den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Kemiboken 1 - Hans Borén Manfröd Börner Anna Johansson Maud Ragnarsson Sten-Åke Sundkvist Birgitta Lindh Johanna Lundström Maud Ragnarsson Agneta Boström Sten-Åke Sundkvist - böcker (9789147115945) Bokhandel

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Shades of Wicked - Jeaniene Frost - böcker (9780062695611) Bokhandel

Näringsdrivande stiftelser en rättslig studie över ändamål förmögenhet och förvaltning - Katarina Olsson - böcker (9789188384928) Bokhandel IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer
Kreakalkylatorer
Övningsbok i externrödovisning att läsa IFRS och FARs Samlingsvolym - Gunnar Eriksson Peter Johansson - böcker (9789144128528) Bokhandel

Moby-Dick - Herman Melville - böcker (9781976484186) Bokhandel
MDRD
Cockcroft-Gault

Vill du bli medlem? Ansök här