Ten Types of Innovation The Discipline of Building Breakthroughs - Larry Keeley Helen Walters Ryan Pikkel - böcker (9781118504246) Bokhandel
Tourism Information Technology - Pierre Benckendorff - böcker (9781786393432) Bokhandel
Läroplansteori och didaktik - Ninni Wahlström - böcker (9789140694768) Bokhandel
 • Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
  biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
  Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

  Anmäl dig före 21 augusti 2019.

  Läs mer här

  Välkommen till Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte. Mer information kommer senare.

Närmast i kalendern
Ödehus från ruckel till pärla - Robert Danielsson - böcker (9789198361728) Bokhandel
sep9-122019
Feminism för de 99 procenten - Nancy Fraser Cinzia Arruzza Tithi Bhattacharya - böcker (9789188203441) Bokhandel
sep11-142019
Miljöetik i praktiken åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria - David Kronlid - böcker (9789144042756) Bokhandel Visa hela kalendern
Paul Apostle to the Nations - Walter F Jr Taylor - böcker (9780800632595) Bokhandel
Handledning inom behandlande yrken - Peter Hawkins Robin Shohet - böcker (9789144048192) Bokhandel Senaste nytt

Uteliv med överlevnadskunskap - Lars Fält - böcker (9789186433406) Bokhandel

Nytt dokument "Rekommendationer för malariaprofylax" är nu publicerat på hemsidan infektion.net under fliken vårdprogram. Dokumentet ersätter liknande dokument som tidigare återfunnits på Folkhälsomyndighetens hemsida

Familjens kom-ihåg-kalender 2019 - - böcker (9789155265175) Bokhandel

Ledarhandledning till Stress-smart - Mia Börjesson Maria Svalander - böcker (9789173155359) Bokhandel

Snabb vardagsmat på bara 15 20 25 30 minuter - - böcker (9789186187927) Bokhandel den 24-27/9 i Uppsala, Fungal forum den 28-29/11 i Stockholm

Allegiant - Veronica rödh - böcker (9789176453193) Bokhandel

Ny Vårdprogramgrupp för Tuberkulos söker medlemmar!

Ett nytt vårdprogram ska författas om Tuberkulos med planerad start hösten 2019 och medlemmar sökes. Nomineringar kan komma från medlemmar, och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse i samråd med representanter för den nya gruppen.... Fysik - Fysik 1 och 2 - Jörgen Gustafsson - böcker (9789144090658) Bokhandel

Det vackra mysteriet - Louise Penny - böcker (9789177816065) Bokhandel IL_2_19 Läs senaste
Tidigare nummer